Het Lives-project wordt uitgevoerd in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn, met 735.300 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Belgische boterkuipjes gevonden in Herten!

 

We hebben met extreme regenbuien te maken gehad en bij het verkennen van de rivieroevers of ze veilig zijn voor opruimacties, troffen wij extreem veel boterkuipjes aan in Herten (Nederlands Limburg). Ja, boterkuipjes! Die kuipjes die je normaal gesproken bij het smeren van je boterham ziet. Wij vonden dit heel apart en zijn op onderzoek uitgegaan. Lees dit nieuwsitem en kom meer te weten over deze kuipjes. Het nieuwsitem bestaat uit de volgende subkopjes: 

De rivieroevers van Herten verkennen

Na extreem hoog water controleren (schouwen) terreinbeheerders zoals Rijkswaterstaat, Waterschap Limburg, Limburgs landschap, Natuurmonumenten en Staatsbosbeheer altijd eerst de getroffen gebieden om te verkennen hoe erg het gebied getroffen is. Daarnaast kijken ze dan ook of de gebieden veilig zijn om te betreden voor mensen uit de omgeving en bezoekers. Dit gebeurde ook in Herten. Aan de Maasoevers van Herten kwam men bij deze schouw, evenals op andere oevers van de Maas, veel boterkuipjes tegen. We vonden dit bijzonder en hebben een groot deel meegenomen. Waarom? Om te kijken of we konden achterhalen wat hiervan de reden was. Vanwege de gevonden hoeveelheid vonden we nader onderzoek naar de bron van deze kuipjes wel op zijn plaats.

Boterkuipjes van diverse merken

Er zijn veel boterkuipjes gevonden op de oevers van de Maas in de Nederlands-Limburgse gemeente Herten. De grote vraag is nu: “Hoe komt dit?”. Bij de vergelijking van de diverse boterkuipjes bleek dat ze allemaal dezelfde productcodes hadden. Via internet kwamen we erachter dat de boterkuipjes afkomstig zijn van een zuivelfabriek in het zwaar door de overstromingen getroffen deel van de Ardennen aan de Vesdre, een zijrivier van de Maas. 

Boterkuipjes langs de rivieroever

We vonden boterkuipjes van verschillende merken, zoals: 

  • Elleetvire 
  • Asturiana
  • Balade 
  • Matinal
  • Calsbourg 
  • Quillayes 
  • Euro
  • Landfein

En nog veel meer.

De boterkuipjes hebben lange weg afgelegd! 

De boterkuipjes hebben een route door het hard stromende water afgelegd van minstens 90 kilometer tot de oevers in Herten. Als je van Herten naar de zuivelfabriek in normale omstandigheden rijdt, ben je ruim 1 uur onderweg! Inmiddels zijn ook al meerdere meldingen op sociale media verschenen dat deze boterkuipjes verder stroomafwaarts tot in Lith (Noord-Brabant) zijn gevonden.

Modellering van gedrag van plastic in rivieren

De Wageningen Universiteit gaat nu in samenwerking met Schone Rivieren-onderzoekers de verspreiding van bron tot aanspoel-locaties in kaart brengen om de dynamiek van plastic in rivieren beter te leren begrijpen. Zodra er meer bekend is van dit onderzoek, zullen we dit ook op onze website en social media kanalen bekend maken.

Zwerfafval kent geen grenzen! 

Door te kijken naar de afkomst van deze boterkuipjes, wordt duidelijk dat zwerfafval geen grenzen kent. Daarom zijn initiatieven zoals Litter free rivers and streams (LIVES) belangrijk. Door samen te werken met verschillende organisaties, kunnen wij in kaart brengen waar het zwerfafval vandaan komt, terecht komt en een strategie bedenken om dit te voorkomen.

Wist je dat we nog meer opvallende items gevonden hebben?

Naast boterkuipjes hebben we nog meer opvallende items gevonden. Houd onze website en social media kanalen in de gaten en blijf op de hoogte!

 

Aug 2, 2021 | 0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Your email address will not be published. Required fields are marked *