Het Lives-project wordt uitgevoerd in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn, met 735.300 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Film Plastic Free Challenge for the Meuse online

De film ‘Plastic Free Challenge for the Meuse’ staat online. De film laat zien welke uitdagingen de deelnemers aan het LIVES-project hebben om hun droom, ‘een plastic vrije rivier in 2030’, te verwezenlijken.

Plastic hoort niet thuis in ons water, maar als het er eenmaal in zit krijg je het er nog maar moeilijk uit. Dat geldt ook voor alle oevers langs de rivieren. Plastic komt door de veelvuldige overstromingen van de oevers vast te zitten in het sediment, breekt in de loop der tijd af in miljoenen kleine stukjes en gaat onderdeel uitmaken van planten. Zo verspreidt het zich ook in dieren en uiteindelijk in de mens.

De LIVES-partners hebben te maken met grensoverschrijdende rivieren waarin het aandeel plastic steeds groter wordt. Een doorn in het oog van velen. Op den duur kan dit leiden tot ernstige verontreiniging met alle gevolgen voor plant, dier en mens van dien. Het grote probleem is dat er nergens wettelijk is vastgelegd wie er verantwoordelijk is voor het probleem, zowel nationaal als internationaal niet. Willen we het probleem aanpakken, is samenwerking van essentieel belang. In de film gaan enkele partners in op het belang van deze samenwerking.

Monitoring leert ons bijvoorbeeld veel over waar hotspots zich bevinden. Door langjarige monitoring kunnen we trendanalyses opstellen om zo de maatschappelijke en economische schade op langere termijn vast te kunnen stellen en daarmee ook de maatschappelijke urgentie van het probleem te onderstrepen. Ook Euregionale samenwerking bij het bewust maken van burgers is een belangrijke pijler. Alleen door mensen bewust te maken van hun eigen gedrag kan er een gedragsverandering teweeg worden gebracht.

De sprekers in de film:

  • Sylvia Spierts        Provincie Limburg / IVN
  • Lea Crijns             Rijkswaterstaat Zuid Nederland
  • Tijl Aerts               OVAM / Mooimakers
  • Sandra Godfroid    Meuse Aval / Contrat de rivières
  • Kerstin Kamp         Wasserverband Eifel Ruhr
  • Winnie de Winter   Stichting De Noordzee

Klik HIER en kijk de hele film (circa 13 minuten)

Nog niet geabonneerd op ons YouTube kanaal? Klik op  litterfreeriversandstreams – YouTube en kies Abonneer!

 

May 18, 2021 | 0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Your email address will not be published. Required fields are marked *