Het Lives-project wordt uitgevoerd in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn, met 735.300 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Hoogwater laat diepe sporen na in België, Duitsland en Nederland

 

De afgelopen week heeft de Maas haar grillige kant laten zien. Grote hoeveelheden water, vloedgolven, aardverschuivingen, ondergelopen huizen, hele gebieden zijn totaal van de kaart geveegd. Vreselijke taferelen. De LIVES-partners leven ontzettend mee met alle slachtoffers en wensen iedereen sterkte bij het grote opruimen en het verwerken van deze gebeurtenis.  Gelukkig zien we ook de verbroedering die dit met zich meebrengt. Slachtoffers wordt de helpende hand toegestoken bij het opruimen van huizen, kerken, wijken en winkelcentra.

De foto laat de impact zien van het hoogwater juli 2021

Er hebben zich zelfs al vrijwilligers gemeld om de oevers en uiterwaarden op te ruimen. Die zijn immers ook overspoeld met allerlei organisch en anorganisch materiaal dat met het dalen van het waterpeil nu zichtbaar wordt. Maaaaaar! Nog even geduld! De LIVES-partners zijn gestart met de organisatie van opruimacties, want deze moeten zo gecoördineerd mogelijk plaatsvinden!

Te gevaarlijk

Op dit moment is het nog te gevaarlijk om de oevers en uiterwaarden op te ruimen. Bepaalde organisaties hebben daarom besloten om bepaalde gebieden af te sluiten voor publiek. De bodem en dijken zijn op dit moment nog te verzadigd waardoor wegzakgevaar is. Dit is niet alleen gevaarlijk voor mensen maar kan ook schade toebrengen aan bijvoorbeeld dijklichamen. Daarnaast bevinden er zich nog items in de overstroomde gebieden die met extra aandacht verwijderd moeten worden. Dit gebeurt op zo kort mogelijke termijn door eigen aannemers van de LIVES-partners of door gespecialiseerde bedrijven/instanties.

Helpen kan!

Om de oevers en uiterwaarden weer leefbaar te maken is elke helpende hand welkom. Wil je in Nederland meehelpen met opruimen? Dan kun je bij Maas Cleanup zien waar, wanneer en hoe je dat veilig kunt doen. Zo gauw er meer informatie is van Waalse, Vlaamse en Duitse LIVES-partners zullen we deze toevoegen aan dit bericht.

In de media

Op 20 juli 2021 zal het Nederlandse TV-programma Nieuwsuur (NPO) en het Nederlandse RTL-nieuws aandacht besteden aan de huidige situatie en wat er op welke termijn mogelijk is wat betreft opruimacties.

 

Jul 20, 2021 | 0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Your email address will not be published. Required fields are marked *