Het Lives-project wordt uitgevoerd in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn, met 735.300 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Over ons

Home » Over ons

Het team achter LIVES

In het project LIVES werken 10 waterbeherende partners en kennisinstellingen samen met NGO’s. Zij werken in 4 thematische groepen samen. Ze worden ondersteund door een shared service centre (SSC) dat door de provincie Limburg wordt gefaciliteerd. Ze leggen verantwoording over hun activiteiten af aan de Interreg Euregio Maas -Rijn. Andere partners met dezelfde doelen kunnen geassocieerde partners worden als ze actief zijn in de Euregio Maas -Rijn.