Het Lives-project wordt uitgevoerd in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn, met 735.300 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Ook Vlaamse LIVES partners bundelen krachten

 

Vlaamse LIVES partners bundelen krachten! Het extreme hoogwater van juli 2021 was voor de LIVES partners een nare droom die werkelijkheid werd. Het hele stroomgebied van de Maas in België en Nederland werd overspoeld met tonnen hoogwaterdrijfvuil. Gigantisch veel organisch, maar ook enorme hoeveelheden anorganisch materiaal stroomden in hoge snelheid door de vele beken en de Maas om zich, bij het dalen van het waterpeil en het kalmer worden van het water, af te zetten op de oevers. Het resultaat hebben we al een aantal malen in beeld gebracht. In Nederland bundelden de diverse instanties al de krachten, maar ook de Vlaamse LIVES partners, die eveneens werden geconfronteerd met een enorme bulk aan materialen, kwamen al snel tot de conclusie dat er alleen met vereende krachten kon worden opgeruimd.

Afval in Hochterbampd - LIVES

Zo gecoördineerd mogelijk opruimen

Zowel in Nederland als in België is door de diverse verantwoordelijke instanties (Rijkswaterstaat, De Vlaamse Waterweg, Waterschap etc.) direct toen het mogelijk was gestart met de inspectie van de oevers en het zoveel mogelijk opruimen van grote materialen. Al snel werd duidelijk dat voor het opruimen veel menskracht nodig zou zijn en dat  de krachten het best konden worden gebundeld. Gezamenlijk overleg resulteerde al snel in de eerste opruimacties: De Vlaamse Waterweg ging samen met vrijwilligers van Natuurpunt, Limburgs Landschap en Mooimakers in het weekend van 31 juli – 1 augustus in Lanaken aan de slag om de zone van Smeermaas tot Herbricht op te ruimen. Maar ook rond de andere Maasgemeenten Maasmechelen, Dilsen-Stokkem, Kinrooi en Maaseik werden onder coördinatie van de OVAM (Mooimakers) en Limburg.net opruimacties ingepland. OVAM gaf de broodnodige richtlijnen voor het verwijderen van het afval. Het was immers bekend dat er zich tussen alle materialen ook gevaarlijke stoffen, kadavers en zelfs stoffelijke overschotten konden bevinden. De Vlaamse Waterweg zorgde hier voor containers voor het afvoeren en verwijderen van het ingezamelde afval.

Afval in Rotem, container 31 juli - 1 aug - LIVES

Troosteloze beelden

Snel na het hoogwater werd de impact duidelijk. Aangrijpende beelden gingen over social media van aangespoelde huisraad, speelgoed, ijskasten, halve caravans, daken van schuurtjes, vuilcontainers, ontwortelde bomen etc. passeerden de revue. Zoals in Kerkeweerd (Dilsen-Stokkem). Hier lagen minstens drie grote ijskasten waarvan een zelfs genesteld in een boom op 2 meter hoogte. Items die te zwaar zijn om alleen te dragen maar door de kracht van het water vaak 100 km meegevoerd. De inhoud van het vriesvak was onaangetast. Enigszins hoopgevend was het beeld wel: wat opviel was dat, waar bij eerdere hoogwaters vaak oneindige hoeveelheid zakjes en verscheurde plastics in de bomen en prikkeldraad hingen, het nu voornamelijk plantendelen waren. Uiteraard werd er wel nog heel veel plastic gevonden, maar in andere vormen.

Afval in Hochterbampd, zelfs een caravan - LIVES

Deken van zand en slib

Naast een ontzettende hoeveelheid hout en plantendelen is ook een grote hoeveelheid en zand en slib meegevoerd tijdens de overstroming. Onder andere het natuurgebied Kerkeweerd is hierdoor helemaal onder een deken van 2m zand bedekt. Dit levert mooie beelden op.

Wat heeft de samenwerking opgeleverd?

Door het snel handelen en de samenwerking tussen de verschillende bevoegde instanties kon een heel groot gebied op korte tijd opgeruimd worden. In totaal werd er aan de Vlaamse zijde van de Maas meer dan 40 ton afval opgeruimd. Dit is zeker te danken aan de hulp van talrijke vrijwilligers, zonder hun inzet zou, los van het menselijk leed ten gevolge van de overstromingen, de natuur nog lang lijden onder de gevolgen van deze uitzonderlijke situatie.

Afval in Rotem, container 31 juli - 1 aug - LIVES

World Clean-up day, Vlaamse LIVES partners bundelen hun krachten nogmaals samen!

Op 18 september 2021 vindt de World Clean-up day plaats, tijdens dit internationale event bundelen de Vlaamse LIVES partners weer hun krachten samen.
Wil je meer weten over dit internationale event? Hou dan onze social media kanalen (Facebook, Instagram of LinkedIn) in de gaten of lees het artikel: World Clean-up day 2021!

 

Sep 13, 2021 | 0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Your email address will not be published. Required fields are marked *