Het Lives-project wordt uitgevoerd in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn, met 735.300 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

World Cleanup day

 

De World Cleanup day van afgelopen zaterdag 18 september 2021 is wereldwijd een groot succes. Duizenden vrijwilligers, verenigingen, natuurorganisaties en bedrijven hebben zowel op land als op het water zwerfafval opgeruimd. Wereldwijd hebben er in 181 landen opruimacties plaatsgevonden. In Nederland waren er niet alleen opruimacties via de wereldwijde organisatie World Cleanup day maar ook via talloze lokale en regionale initiatieven zoals Maas Cleanup, Stichting de Noordzee en Schone Rivieren. Voor zover bij ons bekend waren er dit meer dan 1560. Maar ook in Duitsland en België waren er veel mensen op de been om op World Cleanup dag hun omgeving op te ruimen. Een groot deel van deze opruimacties is georganiseerd door relaties van de projectpartners van Litter Free Rivers and Streams (LIVES).

De wereld is een stukje schoner gemaakt

Zowel in wijken als langs lokale wegen, op en langs het water, duizenden vrijwilligers waren op zaterdag 18 september 2021 in de weer tijdens World Cleanup day. Gewapend met knijpers, prikkers, plastic zakken, visnetten, handschoenen en soms zelfs bootjes, zorgden zij er gezamenlijk voor dat de buurt en de natuur werd ontdaan van hinderlijk zwerfvuil. Dit laat zien dat de beweging duidelijk in gang is gezeten. Vriendengroepen, families en verenigingen, maar ook individuele opruimers met een hart voor de natuur, zetten zich in om de omgeving schoner te maken. Net als voorgaande opruimacties werden er weer bijzondere vondsten gedaan, zoals bumpers, stukken van een shovel, tennisballen, vishengels en nog veel meer.

World cleanup day aan het opruimen langs de oever

LIVES partners & World Cleanup day

De LIVES-partners vinden een dag als World Cleanup day ontzettend belangrijk. Het zorgt er niet alleen voor dat er wordt opgeruimd, maar het zorgt ook voor bewustwording, zowel bij deelnemers als bij mensen die deze vrijwilligers zien opruimen. Zien opruimen zet mensen hopelijk aan het denken, waardoor ze een volgende opruimactie gaan meehelpen. 

World cleanup day een complete container uit het water gevist door LIVES partner Waterschap Limburg

Voorlopige resultaten van de World Cleanup day 2021 – Nederland

Duizenden vrijwilligers over de hele wereld hebben vele kilo’s zwerfvuil uit de natuur gehaald. Ook in Nederland stonden in wijken, op oevers van beken en rivieren en langs het strand weer vele vrijwilligers paraat om op te ruimen. Vanuit diverse samenwerkingsverbanden zoals Stichting de Noordzee, Schone Rivieren en Maas CleanUp werden vrijwilligers voorzien van knijpers, prikstokken, handschoenen en vuilniszakken. Maar het afval werd niet alleen verzameld om weg te gooien. Een deel van dit afval wordt ‘opgespaard’. Dit geeft namelijk waardevolle informatie over het soort afval en de herkomst van het afval. Dat inzicht is essentieel om een structurele oplossingen te vinden voor het probleem. Veel organisaties zijn dan ook na alle World Cleanup Day acties meteen begonnen met het analyseren van het gevonden zwerfafval. 

World cleanup day aan het opruimen op het water

De eerste resultaten: dit jaar staan sigarettenpeuken op de eerste plek, gevolgd door blikjes van energy drinks en afval van bekende fastfood restaurants. Ook snoepwikkels werden net als vorig jaar veel gevonden. Maar er is ook goed nieuws: het aantal plastic flesjes dat gevonden wordt in de natuur is afgenomen met 37% ten opzichte van vorig jaar! Het invoeren van statiegeld op plastic flesjes heeft dus direct resultaat geboekt!

Voorlopige resultaten van België

In Vlaanderen waren onder andere Mooimakers en Limburg.net de drijvende kracht achter World Cleanup day 2021. Op deze kaart is duidelijk te zien hoeveel opruimacties er waren aangemeld. Gigantisch! Veel gemeenten zijn ondersteund door onze Vlaamse LIVES-projectpartners met materialen zodat er opgeruimd kon worden. Daarnaast was er ook nog de organisatie ‘River Cleanup’ die een hele week heeft uitgetrokken voor het opruimen van diverse gebieden. Op 23 september 2021 kwamen er zelf uit allerlei windstreken bussen naar Vervier om hier op te ruimen n.a.v. het hoogwater van juli 2021. 

Voorlopige resultaten van Duitsland

Uiteraard werd er ook in Duitsland opgeruimd in veel dorpen en steden op World Cleanup day. Exacte cijfers zijn nog niet bekend maar onderstaande links illustreren dat ook in Duitsland de urgentie van opruimen wordt gezien. Vele honderden vrijwilligers hebben zich ingezet voor een schonere omgeving. 

(1) World Cleanup Day Germany | Facebook
(1) World Cleanup Day Deutschland 18. Sep. 2021 | Facebook
https://www.instagram.com/p/CUFASoYqPTZ/?utm_medium=share_sheet 

 

Sep 23, 2021 | 0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Your email address will not be published. Required fields are marked *