Het Lives-project wordt uitgevoerd in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn, met 735.300 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Partners en financiën

Home » Partners en financiën

 

LIVES is een samenwerkingsverband tussen Nederland, België (Vlaanderen) en Duitsland (Nordrhein-Westfalen).
Binnen het project zijn er tien ‘key-partners’ namelijk:

 

Logo van Waterschap Limburg

Al deze partners leveren naast hun expertise ook een financiële bijdrage in het project. Daarnaast vindt er financiering plaats vanuit het Investeringsprogramma Interreg. De totale investering van het project bedraagt 1,5 miljoen euro, waarvan Interreg 50% bijdraagt.

LIVES stimuleert de ontwikkeling van een gezonde en aantrekkelijke omgeving waarin we leven, werken en vrije tijd doorbrengen. Deelname aan het project ‘Litter free rivers and streams’ [LIVES] richt zich op de reductie van plastic afval in het Maasbekken. Plastic zwerfvuil schaadt ons milieu en vormt een gevaar voor de volksgezondheid, de biodiversiteit, de scheepvaart en het landschap. Op dit moment is er geen EU-wetgeving over dit onderwerp, elk land en elke organisatie heeft zijn eigen strategie in het bestrijden van de plasticvervuiling. Een succesvolle oplossing hangt af van een allesomvattende, grensoverschrijdende aanpak die voorkomt dat kunststoffen naar zee stromen. Grensoverschrijdende samenwerking is essentieel omdat de stroomgebiedsgrenzen niet overeenkomen met de administratieve grenzen van rivierstaten.

 

Associated Partners of Lives