Het Lives-project wordt uitgevoerd in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn, met 735.300 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Welkom

 

Plastic maakt deel uit van ons dagelijkse leven. En daardoor maakt het ook deel uit van ons afval. De laatste decennia zien we de berg plastic afval alsmaar groeien. Het eindigt in onze directe omgeving maar ook onze meren, beken en rivieren. Tijd voor actie! Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat plastic ons niet boven het hoofd groeit en onze natuur niet de dupe wordt van ons eigen gedrag!

Samen Sterk!

Het overschot aan plastic afval in onze omgeving is een sociaal probleem. Alle landen hebben er in meer of mindere mate mee te maken. Het probleem stopt niet aan de grens, zeker niet bij grensoverschrijdende beken en rivieren. Dat vraagt om samenwerking om te komen tot een gezamenlijke oplossing. Voor het stroomgebied van de Maas heeft een aantal instanties in Nederland, België en Duitsland de handen ineen geslagen in het project LIVES. LIVES (litter free rivers and streams) richt zich op het gezamenlijk met minimaal 50% terugdringen van plastic afval in de Maas en de beken die hierin uitmonden. Het project wordt mede gefinancierd met behulp van een bijdrage uit het Interreg Euregio Maas-Rijn-subsidiefonds. De doorlooptijd van het project is drie jaar 2019, 2020, 2021 (einde 1-2-2022). 

 

Bekijk onze bedrijfsfilm om de uitdagingen te zien waarmee we worden geconfronteerd bij de realisatie van dit project

 

Wilt u meer films over het project zien, dan kunt u zich abonneren op ons YouTube kanaal.

Verantwoordelijkheid nemen

Grootschalige samenwerking in het hele stroomgebied van de rivier heeft grote toegevoegde waarde en is een voorbeeld voor de doelen die worden gesteld in de Kaderrichtlijn Water. Door samenwerking wordt verantwoordelijkheid genomen voor de oplossingen in ons eigen beheersgebied/onze eigen regio/ons eigen land zonder de verantwoordelijk te verschuiven naar de volgende generatie of een andere regio. De hieruit voortvloeiende acties en campagnes kunnen worden toegepast door diverse waterbeheerders en belangengroepen buiten het stroomgebied van de Maas. De opgedane ervaringen en geleerde lessen kunnen worden verder worden verspreid en kunnen bijdragen aan een pan-Europese aanpak. 

 

Interreg

Interreg is onderdeel van het cohesiebeleid van de Europese Unie en wordt gefinancierd door een Europees subsidiefonds voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder Interreg vallen werken partijen uit verschillende landen samen. Er zijn drie verschillende Interreg-onderdelen: gericht op grensoverschrijdende samenwerking (zoals de Interreg V-A Euregio Maas Rijn), gericht op transnationale samenwerking (zoals Interreg Noordwest-Europa en Interreg Noordzeeregio) en gericht op interregionale en Europa brede samenwerking (Interreg Europe). 

 

Partners of Lives

Logo van Waterschap Limburg

Associated Partners of Lives

Educatie programma

In het kader van grensoverschrijdende samenwerking binnen het LIVES-project willen wij kennisdeling stimuleren over plastic zwerfvuil in rivieren, zowel over de oorzaken ervan als acties en beleid om te voorkomen dat er plastic zwerfvuil in onze wateren terechtkomt. Om die redenen hebben de academische instituten die onderdeel zijn van het LIVES-project (de Open Universiteit, Zuyd Hogeschool en RWTH Aachen Universiteit) voor studenten, professionals en geïnteresseerden educatiemateriaal ontwikkeld over de oorzaken en mogelijke oplossingen voor plastic zwerfvuil in het (water)milieu. Mogelijke acties hebben betrekking op beleidsmogelijkheden, preventie en opruimacties (zowel aan de rivieroevers als in de rivier), en de gecoördineerde monitoring van plastics in rivieren.

Het educatiemateriaal bestaat uit vijf modules die onafhankelijk van elkaar te volgen zijn. Je kunt ze daardoor in je eigen tempo en in de volgorde van jouw interesses bestuderen. Iedere module bevat informatieve video’s en verwijzingen naar extra informatie, zoals wetenschappelijke papers en websites via de referenties. Daarbij dient de rivier de Maas als terugkomend voorbeeld bij alle thema’s van de modules. Het educatiemateriaal is in het Engels; video’s kunnen worden bekeken met Engelse ondertiteling.

De vijf modules gaan over de volgende onderwerpen:

Je kunt nu meteen beginnen met deze modules om je kennis over plastics in het (water)milieu, en de gevolgen ervan, te vergroten!

  •  
De maas vanaf gouvernement van Noord naar Zuid kijkend - LItter free riVErs and Streams