Het Lives-project wordt uitgevoerd in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn, met 735.300 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Welkom

 

Plastic maakt deel uit van ons dagelijkse leven. En daardoor maakt het ook deel uit van ons afval. De laatste decennia zien we de berg plastic afval alsmaar groeien. Het eindigt in onze directe omgeving maar ook onze meren, beken en rivieren. Tijd voor actie! Alleen samen kunnen we ervoor zorgen dat plastic ons niet boven het hoofd groeit en onze natuur niet de dupe wordt van ons eigen gedrag!

Samen Sterk!

Het overschot aan plastic afval in onze omgeving is een sociaal probleem. Alle landen hebben er in meer of mindere mate mee te maken. Het probleem stopt niet aan de grens, zeker niet bij grensoverschrijdende beken en rivieren. Dat vraagt om samenwerking om te komen tot een gezamenlijke oplossing. Voor het stroomgebied van de Maas heeft een aantal instanties in Nederland, België en Duitsland de handen ineen geslagen in het project LIVES. LIVES (litter free rivers and streams) richt zich op het gezamenlijk met minimaal 50% terugdringen van plastic afval in de Maas en de beken die hierin uitmonden. Het project wordt mede gefinancierd met behulp van een bijdrage uit het Interreg Euregio Maas-Rijn-subsidiefonds. De doorlooptijd van het project is drie jaar (2020, 2021 en 2022). 

Verantwoordelijkheid nemen

Grootschalige samenwerking in het hele stroomgebied van de rivier heeft grote toegevoegde waarde en is een voorbeeld voor de doelen die worden gesteld in de Kaderrichtlijn Water. Door samenwerking wordt verantwoordelijkheid genomen voor de oplossingen in ons eigen beheersgebied/onze eigen regio/ons eigen land zonder de verantwoordelijk te verschuiven naar de volgende generatie of een andere regio. De hieruit voortvloeiende acties en campagnes kunnen worden toegepast door diverse waterbeheerders en belangengroepen buiten het stroomgebied van de Maas. De opgedane ervaringen en geleerde lessen kunnen worden verder worden verspreid en kunnen bijdragen aan een pan-Europese aanpak. 

 

 

Interreg

Interreg is onderdeel van het cohesiebeleid van de Europese Unie en wordt gefinancierd door een Europees subsidiefonds voor ruimtelijke en regionale ontwikkeling. Aan de projecten die onder Interreg vallen werken partijen uit verschillende landen samen. Er zijn 3 verschillende Interreg-programma’s. Deze richten zich op samenwerking in de grensregio’s (Interreg A), samenwerking tussen regio’s in verschillende landen (Interreg North West Europe en Interreg North Sea Region) en samenwerking interregionaal en Europabreed (Interreg EMR en Interreg Europe)

 

Partners of Lives

Logo van Waterschap Limburg

Associated Partners of Lives

Educatie programma

Dit educatie programma is alleen in het Engels vanaf het voorjaar beschikbaar.

Klik hier voor het Engelse educatie programma.

 

De maas vanaf gouvernement van Noord naar Zuid kijkend - LItter free riVErs and Streams