Het Lives-project wordt uitgevoerd in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn, met 735.300 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

World Clean-up day 2021

 

Op 18 september 2021 is het weer World Clean-up day 2021. Een dag waar wereldwijd opruimacties op de planning staan met als doel de planeet een grote schoonmaakbeurt te geven. Diverse organisaties in ruim 180 landen doen mee aan deze wereldwijde opruimdag. Allemaal met hetzelfde doel: het opruimen van zoveel mogelijk zwerfafval op het land, maar ook in het rivieren, beken en zeeën. Iedereen kan meedoen aan World Cleanup Day! Hoe? Klik hier en meld je aan via de aanmeldkaart.  

Opruimacties

Een van deze opruimacties is de Maas Cleanup, die ontstaan is tijdens de startconferentie van het Interreg V-a project LIVES (Litter Free Rivers and Streams) in oktober 2019. LIVES richt zich op een zwerfafvalvrije Maas en zijrivieren in het stroomgebied binnen de Euregio Maas-Rijn. Het doel van LIVES is door een gecoördineerde, grensoverschrijdende aanpak plastic afval in het stroomgebied van de Maas te verminderen, bewustwording te creëren bij burgers en Euregionale samenwerking te bevorderen. 

World Clean-up day 2021 op het water - Litter free rivers and streams

Waar kan men zich in Nederland, België en Duitsland aanmelden om mee te doen met World Clean-up day?

Er is een aantal websites waar mensen zich kunnen aanmelden. Hieronder staat een kort overzicht inclusief aanmeldlinks. 

Doe mee en laten we samen op 18 september de wereld een stuk mooier en schoner maken!

Eind juli 2021 & op zaterdag 14 augustus 2021 hebben we de oevers ook al opgeruimd, waarom dan nu nog eens?

Eind juli en op zaterdag 14 augustus zijn er extra opruimacties georganiseerd. Deze opruimacties zijn georganiseerd om het zwerfvuil dat door het hoogwater van juli 2021 is meegekomen zo snel mogelijk weg te halen. Tijdens deze acties hebben een gigantisch grote groep (3.850!) Nederlandse, Duitse en Belgische vrijwilligers zich ingezet om de Maas en haar zijrivieren afvalvrij te maken. Er is maar liefst 177.000 kilo aan afval opgeraapt, een enorme prestatie! Op World Clean-up day gaan we nogmaals diverse plekken opruimen, want jammer genoeg is nog niet alles opgeruimd en er komt helaas ook iedere dag weer nieuw zwerfafval bij! 

Lees hier meer over deze opruimacties:

–  Clean Rivers-operaties in de gemeenten van de Benedenstroomse Maas
–  Ook Vlaamse LIVES partners bundelen krachten

World Clean-up day 2021, vele handen maken licht werk!

Een van de doelen van de De LIVES partners is het bewust maken van burgers om verstandiger om te gaan met afval en zwerfvuil te verminderen. Maar dit kost tijd. Opruimacties en initiatieven zoals de World Clean-up day zijn daarom heel belangrijk! Help dus mee!! Verspreid de boodschap dat afval thuishoort in de afvalbak en niet in de natuur, in en rondom rivieren en beken. Naast het verspreiden van deze boodschap zouden we het heel mooi vinden als je je aanmeldt voor een van de georganiseerde opruimacties die plaatsvinden op zaterdag 18 september! 

World Clean-up day 2021 opruimen van beken en rivieren - Litter free rivers and streams

 

Sep 6, 2021 | 0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Your email address will not be published. Required fields are marked *