Het Lives-project wordt uitgevoerd in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn, met 735.300 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Gedragsverandering in RivierPark Maasvallei, acties zijn succesvol verlopen

 

De acties rondom gedragsverandering in RivierPark Maasvallei, die tijdens afgelopen zomerperiode hebben plaatsgevonden, zijn succesvol verlopen. Er werden zowel aan Nederlands Limburgse als aan de Vlaamse zijde van de Limburgse Maas handhavingsacties. Deze acties werden ondersteund en gecoördineerd door Mooimakers, het Vlaamse initiatief tegen zwerfvuil en sluikstorten. Geen handhavingsacties in de zin van bekeuren, maar vooral aanspreken van mensen op hun gedrag. Hun gedrag met betrekking tot afval wel te verstaan. Van deze actie is een korte informatiefilm gemaakt. Klik verderop in dit artikel op de link en kijk en luister naar onder andere Katrien Schaerlaekens, projectleider van RivierPark Maasvallei, hoe we het probleem van sluikstort en zwerfafval samen aanpakken.

Doorn in het oog

Sluikstort en zwerfafval is al jaren een doorn in het oog van de partners van LIVES. Een van de speerpunten in het project is dan ook het opzetten van communicatie activiteiten en bewustwordingsacties om ervoor te zorgen dat mensen hun afval niet meer achterlaten op de oevers van de Maas. Samen met burgers willen we ervoor zorgen dat afval zoveel mogelijk het in de dichtstbijzijnde afvalbak wordt gegooid of mee naar huis wordt genomen. Want afval dat niet op de oever ligt kan ook niet meer bij hoogwater in de Maas terecht komen.

Focus op samenwerking

De focus in het hele LIVES project is samenwerking. Ook voor deze activiteit werken de LIVES partners OVAM en Vlaamse Waterweg nauw samen met het Vlaamse Limburgs Landschap, Natuurpunt en 5 Vlaamse Maasgemeenten. De hele Maasoever, maar vooral het RivierPark Maasvallei in het bijzonder moet mooi blijven. Naast het opleiden van rivieronderzoekers wordt er veel energie gestoken in het regelmatig opruimen. Deze handhavingsacties zijn het derde puzzelstukje in het geheel. Handhavingsacties met een positieve instelling. Er wordt vooral de nadruk gelegd op het aanspreken van mensen op hun gedrag. Dat is niet alleen waarschuwend of vermanend maar ook complimenterend. Het onderstaande filmpje laat zien dat er ook genoeg mensen zijn die heel bewust omgaan met hun afval.

Film: acties rondom gedragsverandering in RivierPark Maasvallei succesvol verlopen

Zij helpen al een handje mee om het RivierenPark Maasvallei en rest van de Maasoevers mooi te houden.

 

 

 

Nov 8, 2021 | 0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Your email address will not be published. Required fields are marked *