De voorbije maanden heeft de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) binnen het project litter free rivers and streams (LIVES) meer dan 10 vuilvangers geplaatst in het stroomgebied van de Maas en de Demer. Ze vangen drijfvuil op voor het naar zee afgevoerd kan...