Het Lives-project wordt uitgevoerd in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn, met 735.300 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Eindconferentie Interreg V-A project LIVES 20 januari 2022

 

Op donderdag 20 januari 2022 namen ruim 100 deelnemers uit Nederland, Duitsland en België deel aan de eindconferentie van het Interreg V-A project Litter Free Rivers and Streams (LIVES). Van waterbeheerders tot kennisinstellingen en maatschappelijke organisaties, samen willen ze plasticvervuiling een halt toeroepen. Het Interreg V-A project LIVES richtte zich de afgelopen 3 jaar op het terugdringen van plastic afval in de Maas en haar zijrivieren in het Maas stroomgebied binnen de Euregio Maas-Rijn.

Mondiaal probleem dat grensoverschrijdende samenwerking vereist

Drijvend zwerfvuil is een mondiaal probleem met een enorme impact op tal van vlakken: schade aan ons milieu en een gevaar voor de volksgezondheid, de biodiversiteit, de scheepvaart en het landschap. Plasticvervuiling in de waterwegen vraagt om een duurzame en grensoverschrijdende aanpak die voorkomt dat plastics naar de zee stromen of in de rivier en haar uiterwaarden neerslaan. Samenwerken aan het aanpakken van afval in de Maas. Het Interreg V-A project LIVES richtte zich de afgelopen 3 jaar op het terugdringen van plastic afval in de Maas en haar zijrivieren in het Maas stroomgebied binnen de Euregio Maas-Rijn. Tijdens de eindconferentie op 20 januari 2022 werden de resultaten van het project gepresenteerd. Opruimacties, monitoring, proefprojecten met plasticvangers. Inspirerende resultaten! Iedereen is zich ervan bewust dat plasticvervuiling in rivieren en kanalen een groot probleem is.

Samenwerking gaat verder

Er werd door partners al met elkaar samengewerkt, ook grensoverschrijdend. Tijdens de uitvoering van LIVES is het belang van deze grensoverschrijdende samenwerking echter nog eens versterkt, zeker na het hoogwater van juli 2021. “Samen met de Nederlandse en Duitse collega’s werkten we binnen het project LIVES ‘Litter Free Rivers and Streams’ aan een zwerfafvalvrije Maas. Zo willen we een einde maken aan het plastic dat via onze rivieren en kanalen naar de zee wordt afgevoerd”, benadrukt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters. “Dit grensoverschrijdend probleem kunnen we alleen oplossen door de handen in elkaar te slaan in de Euregio Maas-Rijn. Want water kent geen grenzen.” Joachim Reichert, CEO of Wasserverband Eifel Rur: “Samenwerking op alle niveaus is essentieel van gemeentelijk niveau tot en met het Europees niveau. Het is van groot belang dat je met de bestrijding van plastic afval in waterwegen begint bij de haarvaten van een stroomgebied.” Nederlandse gedeputeerde van de Provincie Limburg Lia Roefs sloot zich hierbij aan: “Het is geweldig om te zien dat een oorspronkelijk Limburgs initiatief om afval op de oevers van de Maas te verwijderen leidt tot een nationale en nu ook euregionale samenwerking waarbij ieder zijn inbreng geeft!”

De vloot is in beweging

Dankzij het LIVES-project is de bewustwording voor de zwerfvuilproblematiek ongetwijfeld vergroot. De organisaties hebben elkaar beter leren kennen en er wordt samen naar oplossingen gezocht. Daarnaast is een breed internationaal netwerk uitgebouwd, en wordt de samenwerking tussen de partners ook de komende jaren verder voortgezet en plasticvervuiling een halt toe te roepen. Dit werd tijdens de eindconferentie bekrachtigd door het tekenen van een joint statement voor een Schone Maas. “Waar we startten als bootjes op het droge is er door dit Interreg LIVES project nu een euregionale armada ontstaan die gezamenlijk naar de haven toe beweegt: een plastic vrij Maasstroomgebied. Belangrijk is nu om door te varen en af toe samen een haven aan te doen om ervaringen uit te wisselen om zo samen in de juiste koers door te varen”, besluit projectmanager van LIVES Mw. Sylvia Spierts-Brouwer, Provincie Limburg (NL).

De resultaten van het LIVES project zijn ook verwerkt in deze eindbrochure.

De conferentie gemist? Geen probleem. Je kan ze hier herbekijken!

Voor extra informatie over het project en de resultaten kan u contact opnemen met de projectmanager van LIVES Mw. Sylvia Spierts-Brouwer: [email protected] / 0031-6-15529163.

 

Jan 21, 2022 | 0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Your email address will not be published. Required fields are marked *