Het Lives-project wordt uitgevoerd in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn, met 735.300 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Informatieborden bij vuilvangers VMM

De Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) heeft informatieborden geplaatst bij de door haar in de Maas en Demer gelegde vuilvangers. Doel van deze informatieborden is om onder andere het brede publiek c.q. de bezoekers te informeren over het belang van een schone rivier. Daarnaast wordt ook informatie verstrekt over het doel van het project Litter Free Rivers and Streams (LIVES).
De in totaal 7 door de Vlaamse Milieu Maatschappij (VMM) geplaatste vuilvangers in het stroomgebied van de Maas en de Demer vloeien voort uit de doelstellingen van Werkpakket 2 van LIVES: ‘Benchmark van de technieken om plastic afval in het stroomgebied van de Maas te reduceren’.
Diverse bij LIVES betrokken partners plaatsen in dit kader innovatieve vuilvangtechnieken om te onderzoeken of deze aanpak kan bijdragen aan de reductie van (plastic) afval in de rivieren en beken in het grensoverschrijdende stroomgebied van de Maas, en zo ook in de zee. Immers, alle beken en rivieren monden uiteindelijk uit in zee. Hoe meer we er samen uithalen voordat het in zee terecht komt, hoe beter!
Streven van de LIVES-projectpartners is om gezamenlijk (plastic) afval in rivieren en beken met minstens de helft terug te dringen. De VMM bundelt voor dit project de krachten met Belgische, Nederlandse en Duitse partners.

 

 

 

 

 

 

 

Klik hier als je meer wilt weten over wat de Vlaamse Milieu Maatschappij doet!

 

Mar 8, 2021 | 0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Your email address will not be published. Required fields are marked *