Het Lives-project wordt uitgevoerd in het kader van Interreg V-A Euregio Maas-Rijn, met 735.300 euro uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling.

Clean Rivers-operaties in de gemeenten van de Benedenstroomse Maas

 

Clean Rivers-operaties in de gemeenten van de Benedenstroomse Maas van 13 tot 26 september 2021;
Update van de Waalse vervuilingssituatie na de ramp overstromingen

De situatie na de overstromingen in juli.

Op 14 juli werden 202 Belgische gemeenten getroffen door uitzonderlijke overstromingen. De provincie Luik was het grootste slachtoffer van deze overstromingen en in het bijzonder het deelstroomgebied van de Vesder, dat volledig verminkt is. De menselijke tol van deze catastrofale episode: 34 doden en 1 vermiste.

Wat is er bereikt in de maand augustus?

De prioriteit van de federale, regionale en gemeentelijke autoriteiten was de herhuisvesting van gezinnen op lange termijn, aangezien verschillende huizen waren weggespoeld of ernstig beschadigd door de golven.
Aan de andere kant heeft ook de infrastructuur zwaar geleden: 26 km gasleidingen moeten worden vervangen, elektrische hoogspanningscabines zijn buiten werking, 16 afvalwaterzuiveringsinstallaties zijn stilgelegd etcetera. Allereerst moesten de autowrakken worden geëvacueerd (50.000 voertuigen en 2 binnenschepen) uit de waterwegen en was de zorg voor de veiligheid van het terrein prioriteit nummer 1 alvorens de inzameling van ander afval te kunnen overwegen. Op instigatie van minister Céline Tellier werden de hele maand augustus in samenwerking met Wallonia River Contracts en de BeWaPP-cel “solidariteitsreinigingsoperaties” georganiseerd.

Extra najaarsschoonmaakacties:

In het weekend van 23 t/m 26 september 2021 vindt de traditionele “Grote Voorjaarsschoonmaak” plaats die was uitgesteld vanwege COVID-19. Deze wordt gecoördineerd door de BeWaPP-unit.

Daarnaast coördineert het Contrat de Rivière Meuse Aval van 13 tot 26 september een uitgebreide “Operatie Schone Rivieren” in alle 45 gemeenten op haar grondgebied.

Ook de coördinatiecel CRMA wenste deel uit te maken van de grensoverschrijdende dynamiek van de World Clean Up-Day van 18 september 2021 en geeft daar haar invulling aan. Op 18 september vanaf 8.30 uur biedt de stad Plombières in samenwerking met de Vissersvereniging van Moresnet en Natagora de schoonmaak van het deelstroomgebied Geule aan.

De opruimactie wordt rond 13.30 / 14.00 uur afgesloten met een lunch in het gemeentehuis met de vrijwilligers en verenigingen.

Clean Rivers-operaties meehelpen?

Kom tijdens het weekend van 23 tot 26 september met ons mee door de plaatsen te selecteren die zijn aangegeven met blauwe handschoenen op deze kaart. Check voor de periode van 13 tot 22 september de inschrijving van je gemeente op de kaart en stuur een mailtje naar de handschoenenbeheerder van uw gemeente om u in te schrijven.

Bedankt voor jullie solidariteit!

 

Sep 6, 2021 | 0 Reacties

0 reacties

Een reactie versturen

Your email address will not be published. Required fields are marked *